Swarovski Helios Pendant 6040 / 40mm Crystal Vitrail Medium

€19.50

Swarovski Helios Pendant

6040 / 40 mm

Price per 1 piece