Swarovski Crystal Mesh 40001 3mm Scarlet (hotfix)

Sold out
€3.10

Swarovski Crystal Mesh 40001 3 mm

Price per 36 pieces