Swarovski Crystal Mesh 40001 3mm Blue Zircon (hotfix)

€3.50

Swarovski Crystal Mesh 40001 3 mm

Price per 40 pieces