Swarovski Crystal Mesh 40001 3mm Blue Zircon (hotfix)

Sold out
€3.10

Swarovski Crystal Mesh 40001 3 mm

Price per 36 pieces